HÄRMÄN NAISYRITTÄJÄT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

  • Arvot

Me olemme avoimia, rehellisiä, luotettavia, aktiivisia ja yhteistyökykyisiä – kunnioitamme ja tuemme toisiamme yksilöinä ja yrittäjinä.

  • Tavoitteet

Tukea jäsenten valmiutta yrittäjyyteen, edistää jäsenten välistä yhteistyötä
ja luoda sosiaalisia kontakteja.

Toimia yhteiskunnan parhaaksi mm. lahjoittamalla hyväntekeväisyyteen, tukemalla nuorisoastipendein ja järjestämällä noin joka toinen vuosi kaikille avoimia yleisötilaisuuksia tai -luentoja ajankohtaisista aiheista sekä osallistumalla Naisten Pankin toimintaan mm. järjestämällä Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma syksyisin.

Lisätä jäsenmäärää. Uusien jäsenten hankinnassa paras työväline on itsemme luoma positiivinen kuva toiminnasta. Vuonna 2022 saimme useita uusia jäseniä (jäsenmäärä nyt 33) ja vuonna 2023 panostamme edelleen uusien jäsenten hankintaan. Nyt jo kolmatta vuotta olemme toimineet yli 40 vuoden jälkeen aivan itsenäisenä yhdistyksenä ja uudella nimellä. Tämä on uusi luku yhdistyksen historiassa ja jäsenmaksukin on tämän myötä kohtuullisempi ja toiminta entistäkin paikallisempaa.

Jäsenten aktivoiminen. Panostamme entistäkin enemmän koko jäsenkunnan aktivoimiseen, mm. tiedustelemalla jäsenistön odotuksia ja toiveita, delegoimalla jos mahdollista järjestämisvastuut eri tilaisuuksissa, keskustelemalla – ja yleensäkin tiedottamalla mahdollisimman paljon.


  • Toiminta

Toiminnasta vastaa syyskokouksessa valittu hallitus, maksimissaan kahdeksan jäsentä sekä puheenjohtaja. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestetään maalis-toukokuussa ja loka-joulukuussa. Jäseniltoja pyritään järjestämään n. joka toinen kk. Hallitus kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. Pienissä mutta kiireellisissä arjen asioissa pidetään hallituksen WA-kokouksia, varajäsenet liitetään ryhmään.

Osa koronavuosien 2021–22 tapahtumista jäi järjestämättä. Mikäli pandemiatilanteen kehitys ei käänny huonompaan suuntaan, pyrimme järjestämään kaikki perinteiset tapahtumat ja jo valmiiksi suunnitellut mutta pandemian takia perutut tapahtumat.

Seuraavat kohdat käsitellään vielä erikseen aina lähempänä ko ajankohtaa:

Tammi-maaliskuussa

- KEHO KUNTOON -päivä 11.3.2023, Härmä Areena

- yleisöluento – Palautuminen / Helena: Rehki ja rentoudu, puuhaa ja palaudu – voi hyvin arjessa! (19.4.2023 Onnela)

Touko-kesäkuussa

- kevätkokous ja kevätretki

Elokuussa

- Power Truck Show’n lipunmyynti 11.–12.8.2023

Syys-lokakuussa

- KNA – Naisten Pankin Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma, yhteistyössä seurakunnan kanssa (oma kirkkopyhä, liikuntakirkko). 3.9.2023 Alahärmän kirkko

- kynttilänlasku sankarihaudoille 24.10.-

- syyskokous (loka–joulukuu)

- jäsenilta, ruokailu ja ohjelmaa, esim. viiniasiantuntija


Marras-joulukuussa

- Joulumarkkinat. Joulumarkkinoille valmistamme taas kökällä suuren suosion saanutta joulusinappia. Sinapin myynnistä ja jouluarpajaisista saatu tuotto kokonaisuudessaan lahjoitetaan paikalliseen hyväntekeväisyyskohteeseen ja härmäläisen nuorison harrastustoiminnan tukemiseen.


  • Hyväntekeväisyys ja muu yleishyödyllinen avustaminen

Härmän Naisyrittäjät ry osallistuu säännöllisesti hyväntekeväisyyteen – mm. avustamalla paikallisesti rahalahjoituksin avun tarpeessa olevia. Kansainvälisestä toiminnasta mainittakoon, että yhdistykselle hankittiin ensimmäinen Naisten Pankin osake vuonna 2013 ja toinen vuonna 2015. Syksystä 2017 lähtien on järjestetty Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma Alahärmässä hyvällä menestyksellä. V. 2020–2022 Alahärmän kappeliseurakunta on osallistunut hienosti tapahtumamme järjestämiseen.

Vuosittain lahjoitetaan koululaisille stipendejä kevätjuhlissa.

Noin joka toinen vuosi pyritään järjestämään kaikille avoin yleisöluento kiinnostavasta aiheesta.

  • Tiedotus

Sähköinen jäsentiedote lähetetään sähköpostitse aina kun jotain isompaa tiedotettavaa
ilmenee, esim. muistutukset tulevista tapahtumista, ja varsinkin silloin kun asiaa on enemmän eivätkä wa- tai fb-kanavat riitä. Tiedotteet toimitetaan tarvittaessa sähköisesti myös yhteistyökumppaneille. Tiedotteen korvaa osittain vuoden 2015 aikana perustetut fb- ja nettisivut ja vuonna 2019 perustettu jäsenistön WhatsApp-ryhmä, joiden avulla tiedottaminen on nopeaa ja helppoa.

Hallituksen WhatsApp-ryhmä tavoittaa hallituksen jäsenet nopeasti jamahdollistaa pikaisen neuvottelun ja päätöksenteon.

Tiedotetaan tarvittaessa esim. yleisötilaisuuksista maksullisilla ilmoituksilla Komiat- tai Aviisi-lehdessä. Paikallislehdet ovat kiitettävästi julkaisseet lähettämämme tiedotteet ja tehneet myös muita juttuja tapahtumistamme.


  • Jäsenet

Pyritään aktivoimaan jäsenkuntaa ja tarjoamaan fyysisiä ja henkisiä virikkeitä antavaa toimintaa. Huomioidaan jäsenten merkkipäivät sekä erityiset vuosijuhlat ym. Pyritään huomioimaan sopivalla tavalla uudet naisyrittäjät, joille toimitetaan samalla tietoa yhdistyksestä.


  • Rahoitus

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, Power Truck Show’n lipunmyynnin järjestämisestä saatavilla tuloilla, satunnaisilla arpajaistuotoilla ja kahvirahatuotoilla yleisötapahtumien yhteydessä. Tapahtumia toteutetaan pääosin talkootyönä ja toisinaan yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä.